Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Z histórie školy

Prvé riadky histórie systematického školského vzdelávania v obci Vinohrady nad Váhom sa začali písať 1. septembra 1930.

Predchádzalo tomu schvaľovacie konanie referátu Ministerstva školstva a národnej osvety ČSR. Jeho výsledkom bolo súhlasné stanovisko k zriadeniu obecnej ľudovej školy v osade Vinohrady nad Váhom, v tom období organizačne včlenenej do obce Šintava. Do jej lavíc zasadlo prvých 174 žiakov zadelených do troch tried. Účelová budova školy však chýbala, preto vyučovanie prebiehalo v provizórnych priestoroch. Rastúci počet žiakov, zvyšovanie počtu tried, následné požiadavky na ďalšie učebne a stúpajúce nároky na kvalitu výučby pálčivo nastoľovali požiadavku nahradiť toto provizórium.

Po štvrťstoročí dochádza k zásadnému obratu. 25. apríla 1955 začínajú prvé výkopové práce na stavbe budovy Osemročnej strednej školy vo Vinohradoch nad Váhom, ktoré sú stále súčasťou obce Šintava. Slávnostne ju odovzdali do užívania 1. septembra 1957 pri príležitosti nového školského roka. Komplexným vybavením a moderným poňatím patrila v tom čase medzi najmodernejšie stánky vzdelanosti v celom regióne.

Týmto dňom začína nová éra šírenia vzdelania a kultúry miestneho obyvateľstva. Je to začiatok novodobej histórie, medzník, ktorý významnou mierou ovplyvnil ďalší rozvoj obce. Ani nie o rok sa totiž odčleňuje od Šintavy a stáva sa samostatnou správnou jednotkou. A práve škola začína byť hybnou silou jej spoločenského a kultúrneho života.