Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
Zápis žiakov do 1.ročníka
Pedagogická rada
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Organizácia školského roka

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 - 2012 sa uskutoční 14. marca 2012 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 27. marca 2012 (utorok). Na vybraných základných školách bude v období september – november 2011 a máj – jún 2012 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.