Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
Zápis žiakov do 1.ročníka
Pedagogická rada
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Organizácia školského roka

VI. Časový rozpis a obsahové zameranie zasadnutí pedagogickej rady

26.8.2011
Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVV a Š SR na šk. rok 2011/2012,
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch školy v šk. roku 2010/20101,
Školského vzdelávacieho programu + Organizácie šk. roku 2011/2012

19.9.2011
prerokovanie Plánu práce školy na šk. rok 2011/2012

28.11.2011
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štrťrok,
plnenie úloh plánu práce školy

223.1.2012
komplexné zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok + klasifikácia žiakov;
vyhodnotenie plnenia úloh plánu práce školy

28.3.2012
slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov

23.4.2012
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvťrok -plnenie úloh plánu práce školy

25.6.2012
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2011/10212 + koncoročná klasifikácia žiakov;
celkové vyhodnotenie plánu práce školy