Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Aktuality
Športové súťaže
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Aktuality

Školský rok 2011/2012


Vincov les
3-dňový pobyt žiakov 9. ročníka v Sládkovičove na kúpalisku Vincov les bol poslednou bodkou a zároveň rozlúčkou so školou a tr. uč. Mgr. J. Kabátovou. Letné počasie, voda, príjemné prostredie a dobrá nálada umocnili prežité chvíle.

Fotografie:

POĎAKOVANIE
Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ďakuje všetkým rodičom, priateľom školy a sponzorom za pomoc a spoluprácu v šk. r. 2011/2012.

Poďakovanie

Záver školského roka
Pod ochranou košatej lipy sa na školskom dvore stretli slávnostne naladení žiaci, rodičia a pedagogický zbor, aby za prítomnosti Ing. Hanusovej, starostky obce a Ing. Máčovského, predsedu RR vyhodnotili končiaci školský rok. Najlepší žiaci dostali knižné odmeny a diplomy.

Špeciálne ocenenia obdržali:

žiak roka:

za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach - Olívia Mäsiarová, 6. tr.

Cena fair-play:

za výborný prospech, správanie a vzornú reprezentáciu školy - Pavol Ľudma, 7. tr.

Čestné uznanie:

za výborný prospech a reprezentáciu školy počas škoskej dochádzky - Kristína Blakovičová, 9. tr.

Fotografie:

Tropicarium
Žiaci 5. - 7. roč. sa vybrali na výlet do Budapešti, kde navštívili najväčšie akvárium v strednej Európe - Tropicarium Oceanáriom. Súčasťou stálej výstavy je viac ako sto druhov zvierat a rastlín. Naj atrakciou boli najmä žraloky. A bolo veru čo obzerať!

Fotografie:

Zber obalov
V tomto šk. roku škola začala s dôsledným separovaním odpadov. Okrem starého papiera, plastov a použitých bateriek sme spoločne zbierali aj obaly tetrapack. Žiaci, učitelia a zamestnanci odovzdali spolu 10.162 ks a tak pomohli životnému prostrediu.

Fotografie:
Zber obalov

Školská olympiáda
Veľké nasadenie a snaha najmä malých športovcov, dobré výkony a tuhé boje o medaile sprevádzali súťaže v atletických disciplínach - beh na 50 a 60m, skok do diaľky , hod kriketkou a granátom, či vrh guľou. Medaile a diplomy sú v rukách tých najlepších - víťazov. Majstrom školy sa stali Lucia Sabová, 9. roč. a David Karvay, 6. roč.

Fotografie:

My sme malí muzikanti
Záverečný koncert žiačok, ktoré sa pod vedením p. uč. Banga učili hrať na hudobnom nástroji bol veľkým prekvapením a silným kultúrnym zážitkom pre malých divákov i prítomné p. učiteľky.
Blahoželáme a tešíme sa na ďalší z koncertov!

Fotografie:

Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Slová povzbudenia, dôstojné a oficiálne prijatie starostkou obce Ing. E. Hanusovou bolo pre žiakov 9. ročníka udalosťou, na ktorú budú dlho spomínať. Pri rozlúčke na škole sa objavili aj slzičky...

Veľa šťastia!

Fotografie:

Divadelné predstavenie
Bravúrne predstavenie jedného herca z Divadla bez opony v rozprávke Snehulienka žiakov, pedagógov i deti z MŠ potešilo, zabavilo i poučilo.

Fotografie:

Exkurzia
Žiaci 6 - 9 ročníka navštívili a prezreli si priestory JE v Jaslovských Bohuniciach. Z prezentácie sa dozvedeli veľa o činnosti, prevádzke a bezpečnostných opatreniach, ktoré treba pri výrobe energií dodžiavať.

Fotografie:

Považské hry
Napínavé súťaže IX. ročníka atletickej súťaže Považské hry prebehli tentoraz v areáli našej ZŠ. Veľké nasadenie a skutočne dobré výkony v horúcom letnom počasí predviedli športovci zo ZŠ J.A.Komenského Sereď, ZŠ s MŠ Šoporňa a našej školy.
Celkové poradie škôl:
1. miesto ZŠ s MŠ Šoporňa
2. miesto ZŠ Vinohrady nad Váhom
3. miesto ZŠ J.A.Komenského Sereď


Fotografie:
Fotografie:
Fotografie:

Driny - Červený Kameň
Rozmanité kvaple a jazierka jaskyne Driny, ako i príbehy zo života na hrade Červený Kameň si so záujmom prezreli a obdivovali žiaci ročníkov 1 - 4.

Fotografie:

Zber papiera
V tohtoročnej súťaži sme spoločne vyzbierali 9.180 kg papiera, čím sme zachránili 153 stromov (60 kg papiera zachráni 1 strom). Najlepší jednotlivci i kolektívy boli odmeniní knihami, diplomom a sladkosťami. Všetkým, ktorí prispeli aspoň trošičku ďakujeme!

Fotografie:

Z činnosti SKD
Okrem prípravy na vyučovanie majú deti v školskom klube možnosť zmysluplne a kreatívne využiť čas do odchodu domov. Pod vedením Mgr. B. Vandraškovej naposledy vytvorili rozprávkové sladké chalúpky. A veru chutili všetkým!

Fotografie:

Deň detí
1. jún oslávili žiaci našej školy netradične - v maskách. Víly, čarodejnice, futbalisti, kvietky, mliečko Rajo, Kleopatra, farbička a mnohé ďalšie spestrili deň občanom aj deťom v MŠ. Veľmi pekného privítania sa nám dostalo na OÚ, kde každá maska dostala sladkú lízanku. V programe nechýbala diskotéka, súťaže v netradičných disciplínach a na záver vyhodnotenie.

Fotografie:
Fotografie:

Atletika družstiev
Najlepší športovci školy nás reprezentovali na Majstrovstvách okresu v atletike družstiev, ktoré sa konali na štadióne v Galante. V jednotlivých disciplínach sme získali nasledovné umiestnenia:
M. Kukučková
1.miesto v skoku do diaľky
K. Blaškovičová
2.miesto v behu na 60m
3.miesto v skoku do diaľky
M.Begán
3.miesto v skoku do diaľky
3.miesto v štafeta dievčat


Fotografie:

Modrý gombík
Do kampane Detského fondu unicef zameranej na zabezpečenie zdrojov pitnej vody pre deti v Zimbabwe sa zapojili aj žiaci a zamestnanci našej školy. Skupiny šiestakov spoločne vyzbierala čiastku 60,32 €

Fotografie:

Testovanie - výsledky
Testovanie 9 - výsledky

Výsledky testovania žiakov 9.ročníka našej ZŠ:

Slovenský jazyk a literatúra
celoslovenský priemer 54,46%
naša ZŠ 57,20%

Matematika
celoslovenský priemer 57,54%
naša ZŠ 44,20%

Najlepší jednotlivci:
Michal Klokner 90% z M
Michaela Nízka 88% zo SjL


Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

Dopravná výchova
Silný neutíchajúci lejak celkom zmenil plán dopravnej výchovy na DDI v Šali. Deti si zopakovali pravidlá cestnej premávky a trpezlivo čakali. Žiaľ ostalo len pri želaní. A tak z bicyklovania nebolo nič. Získané vedomosti a poučenia môžu však využiť počas letných prázdnin.

Fotografie:

Slovenskoooooo!
S napätím, ktoré bolo možné krájať sledovali žiaci i pedagógovia zápas Slovensko - Kanada. Tuho stískali päste a držali palce, povzbudzovali a na záver sa tešili z víťazstva. Všetci svorne odkazujú našim reprezentntom: "Chlapci, držte sa!"

Fotografie:

Deň matiek
V programe pre mamičky vystúpili žiaci s pásmom básničiek, pesničkami a žiačky N. Plavocká a M. Grznáriková v sprievode p. uč. Bangu zahrali skladbičky na flaute. Mamičky iste potešilo aj vystúpenie detí z MŠ.

Fotografie:

Prvá pomoc
Kam volať, ako sa správať a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, či dopravnej nehode? Na tieto a ďalšie otázky detí fundovane odpovedali tí najpovolanejší: zdravotnícki záchranári FORLIFE n. o. Komárno p. Z. Csemezová a p. G. Tóth, ktorým touto cestou ďakujeme!

Fotografie:

Otváranie studničiek
Aj členovia turistického krúžku za zúčastnili 1. mája pochodu, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu. Trasu absolvovalo cca 40 účastníkov, z ktorých najmladší mal 4 roky a najstarší 64 rokov. Ani horúce počasie neodradilo turistov od opekania a potešilo i osvieženie organizátora OZ "Lepšie Vinohrady" "

Fotografie:

Artista - žonglér
Predstavenie plné veselých kúskov a žonglovania predviedol deťom p. Alex Belovič. Mnohé z nich si za sprievodu hudby aj žonglovanie vyskúšali. Vystúpenie odmenili búrlivým potleskom.

Fotografie:

Plavecký výcvik
Aj v tomto šk. roku absolvovali žiaci 3. - 6. roč. v plavárni Dusla Šaľa plavecký výcvik. Strach z vody zmizol, žiaci si zlepšili techniku plávania a mnohí sa už cítia v bazéne ako ryba vo vode.

Fotografie:

Vyčistime si Slovensko
V podelok 23.apríla sa žiaci spoločne s triednymi učiteľkami vybrali na určené úseky vyzbierať smeti a odpad, ktorí tam zanechali nezodpovední občania. A nebolo ho veru málo! Dúfame, že táto aktivita primeje ľudí k väčšej zodpovednosti za svoje okolie.
Zároveň ďakujeme p. starostke za aktívnu pomoc a spoluprácu.

Fotografie:

Deň ZEME
Separovanie odpadov je pre naše deti známa vec. Ale ako niektoré z nich využiť na zmysluplné trávenie času, či premeniť na zaujímavé výtvory je vec iná, Svoje nápady a námety predniesli kamarátom na spoločnej prezentácii. A bolo čo obdivovať!

Fotografie:

Sudoku
Na Mestskom úrade v Seredi sa stretli žiaci, ktorí majú radi túto logickú číselnú hru. Obvodného kola súťaže sa zúčastnili víťazi školských kôl zo Serede, Gymnázia Sereď a Galanta, ako i víťazi z našej školy.Do riešenia úloh sa pustili s veľkým odhodlaním.Potešujúce bolo, že ani naši žiaci sa nestratili, ba dokonca B.Geričová, žiačka VIII.roč. obsadila 3.miesto.
Na stupňoch víťazov ďalej stáli, viď príloha.

Sudoku

Beseda
Aj naša škola sa zapojila do projektu Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Pozvali sme teda medzi nás p. uč. A. Ševčovičovú a bývalého žiaka a starostu p. Fr. Škoríka, ktorí nám veselo i vážne porozprávali o živote a škole v nedávnej minulosti.

Fotografie:

Marec - mesiac knihy
Žiaci 1. st. sa zapojili do literárnej súťaže. Hľadali odpovede na 6 súťažných otázok. Z tých, ktorí odpovedali správne, boli vylosovaní a odmenení peknou knihou: M. Kusý , H. Šuláková a N.Virágová.

Fotografie:

Deň narcisov
Napriek faktu, že bol piatok 13.-teho, žiačky našej školy pod vedením Mgr. Mäsiarovej a Molnárovej rozšírili rady dovrovoľníkov charitatívnej akcie Ligy proti rakovine. V obci oslovili občanov, firmy, zamestnancov aj žiakov školy s prosbou o dobrovoľný príspevok. Dobré srdce preukázali mnohí z nich, výsledná suma 538,80€ poputuje na konto nadácie,
Ď A K U J E M E!

Fotografie:

Turistika Vodné dielo Kaskády - Farma Humanita
Členovia turistického krúžku si vybrali za cieľ blízke okolie: Vodné dielo Kaskády a Farmu Humanita. Na vlastné oči videli lastúry korýtka riečneho i hniezdiacu kolóniu chavkoša nočného. Pozorovali vodnú elektráreň a na farme domáce i exoticé zvieratá, ktorým priniesli niečo pod zub. Nebolo toho veru málo a ešte i počasie im prialo!

Fotografie:

Tvorivé dielne
Deti zo ŠKD sa pod vedením Mgr.Vandraškovej zúčastnili Veľkonočných tvorivých dielní v Mestskom múzeu v Seredi. Skúsené ľudové umelkyne učili deti zdobiť vajíčka voskom, oblepovaním tapetou, s použitím zubnej vŕtačky či vytvoriť vtáčika zo šúpolia.
a darilo sa!

Fotografie:

Múzeum v Seredi
Žiaci 2.roč. navštívili múzeum v Seredi, kde si prezreli výstavy Exotický svet hmyzu, stálu expozíciu Z histórie Serede a Muzeálnu záhradu. Využili príležitosť a spoznali prácu Mestskej polície, hasičov, prezreli si budovu Mestského úradu a na záver aj kaštieľ a pamätník holokaustu v parku.

Fotografie:

Deň učiteľov
Riaditeľstvo ZŠ ďakuje Ing. E. Hanusovej, starostke obce, žiakom i partnerom za blahoželania ku Dňu učiteľov.


Prenájom školského bytu
Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ponúka na prenájom 2 – izbový byt o výmere 45,5 m 2 , nachádzajúci sa v objekte ZŠ so samostatným vchodom.
Podmienky:
Depozit: 345,00 €,
Mesačné nájomné: 115,00 € + energie a voda
Informácie a žiadosti na: zs.vinvah@tpx-net.sk

Prenájom školského bytu

Čaro slova
Do školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sa zapojilo 6 súťažiacich roč. 2 - 4. Spestrenie bolo vystúpenie prváčok: B. + B. Škoríkové. Do okresného kola postúpili Nicol Plavocká, 4. roč. a Veronika Polačeková, 3. roč.

Fotografie:

Dentálna hygiena
Žiaci 1. st. si s bábkou Adamkom názorne ukázali, ktoré potraviny sú vhodné pre náš chrup. Ubolenej bábke spoločne vybrali zeleninu a ovocie tak, aby ho už bruško ani zúbky neboleli.


Testovanie 9 - 2012
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9 - 2012 sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. uskutoční dňa 14. marca 2012. Pre lepšiu infromovanosť deviatakov a ich zákonných zástupcov v prílohe uverejňujeme základné informácie a harmonogram testovania.

Základné informácie
Harmonogram testovania

Zápis detí do 1. ročníka
10. február si budú pamätať deti ako aj ich rodičia. Konal sa zápis do 1.ročníka. Pri vstupe do školy ich privítali rozprávkové bytosti, s ktorými sa aj odfotili. Za svoje schopnosti a zručnosti boli odmenené pamätným listom a darčekmi, ktoré pripravili žiaci našej školy.

Fotografie:

Bábkové divadlo
Prácu bábkohercov si pod vedením Mgr. Vozárikovej na hodine literatúry vyskúšali žiaci 5. ročníka.
Výsledkom bola rozprávka, ktorú v žiadnej knižke nenájdete.

Fotografie:

Aladinova zázračná lampa
Výborné spracovanie rozprávky plné humoru, zábavy i poučenia doslova prilepilo žiakov i pedagógov k stoličkám.
Naše poďakovanie patrí hercom Divadla bez opony.

Fotografie:

Prednáška
Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola tentokrát venovaná ochoreniu AIDS, ktoré spôsobuje vírus HIV. Žiaci boli informovaní o spôsobe prenosu nákazy, príznakoch a prevencii.

Fotografie:

Deň otvorených dverí
Pozvanie školy prijali deti a pani uč. ZŠ, ktoré si v sprievode niekoľkých mamičiek prezreli triedy a priestory školy. Žiaci 1. ročníka pod vedením pani uč. Jackulíkovej pripravili krátky program.

Svoju šikovnosť predviedli aj budúci prváci, s ktorými sa stretneme opäť v deň zápisu.

Fotografie:

Vážení rodičia a priatelia školy!

Obraciam sa na Vás s prosbou o príspevok 2% pre naše občianske združenie. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup počítačov do novozriadenej učebne PC,čím umožníme každému žiakovi rovnakou mierou zdokonaliť sa v práci s IKT. Vyplnené a potvrdené tlačivo môžete odovzdať na riaditeľstve ZŠ príp. DÚ Sereď.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť vopred ďakujeme!

Mgr. Iveta Labajová
riaditeľka školy

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

Výchovný koncert
Svetové hity skupiny ABBA či speváka Michaela Jacksona si v príjemnej atmosfére v podaní operných speváčok vypočuli, ba i zanôtili naši žiaci. Zároveň si vyskúšali, aké je to byť porotcom.

Fotografie:

Pozvánka na zápis
Základná škola Vinohrady nad Váhom pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka.
Tešíme sa na Vás!
Viac info v letáku...

Pozvánka na zápis

Školský ples
Rada rodičov pri ZŠ Vinohrady nad Váhom Vás pozýva na školský ples.
Tešíme sa na skvelú zábavu!
Viac info v letáku...

Pozvánka na ples

Deň otvorených dverí
Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom srdečne pozýva rodičov budúcich prváčikov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 31. januára 2012 t.j. utorok.
Počas návštevy školy si môžete prezrieť učebne PC, učebňu na výučbu prírodovedných predmetov s interaktívnou tabuľou spoločenskú miestnosť, školskú knižnicu, telocvičňu, v ktorej budú na deti čakať fit lopty, švihadlá, bedminton, lopty; školský klub detí a jedáleň.
Tešíme sa na Vašu návštevu!


Vandalizmus
S prejavmi vandalov sa stretávame na našej škole každoročne.
Nechápame ich správanie.Správajú sa takto aj doma, vo vlastnom dvore?
Vedia rodičia, kde trávia ich "ratolesti" voľný čas a s kým? Asi nie.
A tak nám zase ostáva len odstraňovať zbytočné škody a rátať straty...

Fotografie:

Naj čitateľ roka
Pod záštitou starostky obce Ing.Hanusovej sumarizovala rok v knižnici p.Virágová a odmeny odovzdávala Mgr.Labajová. Najvytrvalejšou čitateľkou knižnice v obci sa stala Magdaléna Grznáriková - IV.roč., ale ani ostatní čitatelia neobišli skrátka.
Teší nás najmä fakt, že knižnica opäť ožíva.

Fotografie:

UNICEF
Súčasťou Vianočnej burzy bol aj predaj pohľadníc pre Unicef. Žiačkam 9.ročníka sa podarilo vyzbierať 28,60 €. Veríme,že takto pomôžeme deťom v rozvojových krajinách.
Fotografie:Vianočná burza
Najmä vďaka rodičom žiakov I.st. bola ponuka na burze bohatá. Okrem rôznych hračiek, drobných darčekov, vianočného pečiva od detí zo ŠKD aj čerstvé zákusky od p. Šeligovej.
Všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli patrí veľká vďaka!Výťažok z burzy - spolu 93,21 € poputuje týraným a opusteným zvieratkám do Útulku Piešťany.


Volejbal
Družstvo dievčat opäť sa zapojilo do súťaže Midimax voley, táto sa práve rozbieha. Okrem toho vyhrali obvodné kolo a postúpili do okresného kola vo volejbale ZŠ.

Fotografie:

Sudoku
Žiaci 5. - 9. roč. si v dvoch kategóriách zasúťažili v riešení sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov. Prvenstvo si odniesli Adam Šulák, VII.roč. a Barbora Geričová, VIII.roč.

Fotografie:

Príprava vianočného pečiva
Pod vedením Mgr. Vandraškovej deti spoločne pripravovali vianočné pečivo. Vaľkali, vykrajovali, neskôr plnili a balili sladké koláčiky . Poďakovanie za úspešné pečenie patrí p. Mišovičovej, kuchárke a p. Škoríkovej za prípravu cesta a aktívnu pomoc.

Fotografie:

Divadelné predstavenie
Moderné spracovanie známej rozprávky Perinbaba si pozreli žiaci 1.- 7.roč. v bratislavskom divadle Meteorit. Zaujímavosťou bolo, že v netradičnej polohe - ležiac v perinách....

Fotografie:

Mikuláš
Celkom netradične prebiehal Mikuláš na našej škole. Žiaci 9.roč. svojim spolužiakom rozdávali sladkosti. Ale nebolo to len tak! Tí menší preukázali svoje vedomosti v kvíze a starší si vyskúšali netradičné športové disciplíny.

Fotografie:

iBobor
Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov - posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V troch kategóriách tejto súťaže bojovali aj naši žiaci.

Výsledky školského kola

Mihálikova Sereď 2011
V 6. ročníku súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy reprezentovala našu školu Nicol Plavocká, žiačka IV.ročníka. A treba dodať, že úspešne, obsadila 2.miesto. Blahoželáme!

Fotografie:

Jesenné prázdniny
Žiaci 6.roč. spolu s tried. učiteľkou Mgr. Vozárikovou v čase jesenných prázdnin neleňošili. Využili krásne počasie na šarkaniádu a večer si v kine vychutnali nové pokračovanie Saxany.

Fotografie:

Záložka do knihy
V 3.roč. česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy nám bola pridelená ako partnerská škola ZŠ s MŠ Istebné. Na Oravu tak putovali záložky, ktoré vytvorili naši žiaci. S napätím čakáme na odpoveď a tešíme sa na ďalšie aktivity!

Fotografie:

Jack a fazuľka
Vtipný príbeh chudobného chlapca Jacka, ktorý dostane zázračnú fazuľku predviedli herci z Divadla bez opony z Banskej Bystrice.

Fotografie:

Čertova pec
Nádherné jesenné počasie sprevádzalo turistov na trase Piešťany - Moravany nad Váhom - Čertova pec.Pozorovali sme prírodu, videli zvieratká v obore i vodné vtáctvo na Váhu. Nevynechali sme ani kúpele Piešťany.

Fotografie:

Centrum ATLANTIS
Vedecko-zábavné centrum ponúka netradičné exponáty - vedecké hračky. Po úvodnej prezentácii si mnohé z nich vyskúšali aj naši žiaci. Pre väčšinu z nich to bol jedinečný zážitok.

Fotografie:

Zdravá výživa
Deň venovaný zdravej výžive si užili žiaci 1.st. Hravou formou sa oboznámili s rôznymi druhmi potravín. Na záver niektoré z nich aj ochutnali. Veríme, že nie naposledy.

Fotografie:

Deň seniorov
V telocvični ZŠ sa pod záštitou OÚ Vinohrady nad Váhom konalo stretnutie seniorov našej obce. V kultúrnom programe vystúpili aj naši žiaci. Odmenou boli úsmevy na tvárach starkých, ktorí sa na pôde ZŠ stretli.

Fotografie:

Výstava ovocia a zeleniny
Aj tento rok sa žiaci a pedagógovia pochválili dopestovanými plodmi ovocia a zeleniny. Výstava zároveň poslúžila ako názorná pomôcka pri opakovaní učiva prírodovedy.

Fotografie:

Účelové cvičenie
Žiaci 2.st. absolvovali cvičenie v krásnom prostredí Dubníka. Naučili sa a precvičili si ošetrovanie rôznych poranení, orientáciu v prírode i ochranu životného prostredia a pri presune dopravnú výchovu.

Fotografie:

Kúzelník - akrobat
Akrobatika a žonglovanie tvorili náplň predstavenia českého profesionála. Pridal aj pár kúziel. Žiakom sa predvedené čísla páčili.

Fotografie:

Misionári
Slovom i piesňou sa predstavili bratia kapucíni. Hovorili s deťmi o svojom živote i práci a nabádali ich, aby sa v dnešnej hektickej dobe občas zastavili, zamysleli sa a vážili si iných i seba samého.

Fotografie:

Slávnostné otvorenie šk. roka
Po dvoch mesiacoch oddychu sa dňa 5.septembra začal nový šk. rok 2011/2012. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili všetci žiaci i rodičia.
V príjemnej atmosfére sa žiakom, rodičom i pedagógom prihovorila a veľa úspechov popriala riad. školy, starostka obce i predseda rodičovskej rady.

Fotografie:

Školský rok 2010/2011


Poďakovanie

Záver školského roka
Posledné zvonenie, vyhodnotenie vých.- vzdel. výsledkov, odovzdanie vysvedčení a hurá na prázdniny!
Slávnostnú chvíľu podčiarkla prítomnosť starostky obce Ing.E.Hanusovej a predsedu RR pri ZŠ Ing.D.Máčovského, ktorí spoločne s riaditeľkou školy odovzdali diplomy a ceny najlepším žiakom.

Čestné uznanie
za úspešnú reprezentáciu školy počas povinnej škol. dochádzky, ktorú si prevzala žiačka 9.roč. Zuzana Javorová

Žiak roka
za vzornú reprezentáciu školy v okresných a krajských súťažiach, ktorú si prevzala žiačka 9.roč. Barbora Koštrnová

Cena fair play
za výborný prospech a správanie počas celej školskej dochádzky a vzornú reprezentáciu školy bol ocenený žiak 9.roč. Tomáš Mizera

Fotografie:

3 dni pre hrdinov
V tomto roku pokračovala akcia mladých II. ročníkom. Aj žiaci našej školy sa pričinili o čistejšie životné prostredie. Zbierali odpadky , rekultivovali šk. pozemok.

Fotografie:

Rozlúčka žiakov 9.roč.
Pri príležitosti ukončenia základnej školskej dochádzky prijala žiakov i starostka obce Ing. Eva Hanusová. Popriala im veľa úspechov v štúdiu na stredných školách a pohovorili si o plánoch do budúcnosti. Na záver sa všetci podpísali do obecnej kroniky.

Fotografie:

Školský výlet deviatakov
Deviataci zobrali svoju rozlúčku so školou športovo - vybrali sa do prírody. Trochu turistikovali, športovali, plávali, chytali bronz a najmä spomínali...na všetky príhody a nehody, ktoré ich na škole sprevádzali.
Ešte preberú posledné vysvedčenia a rozpŕchnu sa do sveta. Veľa šťastia!

Fotografie:

Školská olympiáda
V školskej olympiáde ( beh na 50 a 60m, skok do diaľky, hod kriket. loptičkou a granátom, vrh guľou )si zmerali sily žiaci jednotlivých ročníkov. Padlo aj niekoľko rekordov školy. Titul majstra školy si vybojovali :
Kristína Blaškovičová a David JankulicFotografie:
Rekordy školy

Považské hry 2011
Organizátorom atletickej súťaže bola v tomto roku ZŠ s MŠ Šoporňa. V tuhých bojoch vynikli a zaslúžene preteky vyhrali domáci. Naši športovci obsadili 3.miesto.

Za našu školu bodovali:
M. Jánsky - 2. miesto v behu na 60m
P. Fandel - 3. miesto v skoku do diaľky
T. Mizera - 2. miesto v behu na 1000m
M. Kukučková - 2. miesto v skoku do diaľky
- 3. miesto v behu na 800m
K. Blaškovičová - 3. miesto v behu na 60m

štafeta 4 x 60m - 2. miesto chlapci aj dievčatá
( Fandel, Mizera, Klokner, Jánsky )
( Kukučková, Sabová, Slobodová Z., Blaškovičová )

vybíjaná dievčat : 3. miesto
malý futbal : 3. miesto


Fotografie:

Rekultivácia šk. pozemku
Nepekná časť šk. pozemku, podmáčaná a zarastená burinou zmizla a nahradil ju upravený záhon okrasných kríkov, rastlín a sviežej trávičky. Zásluhu na tejto zmene majú najmä p. Vjatrák a syn, ale pomáhali aj žiaci 9. ročníka. Ďakujeme!

Fotografie:

Tatry 2011
Krásu Tatier celkom zblízka obdivovali žiaci 3.- 5. ročíka. Počasie nám prialo a tak sme všetko pekne stihli.
Za super nápad a organizáciu patrí naše poďakovanie p. J.Begánovi.

Fotografie:

Stanovačka svišťov
Stanovačku v lone prírody so všetkým, čo k tomu patrí prežili členovia turistického a včelárskeho krúžku spolu so svišťami v miestnej časti zvanej Poronda.

Celý článok
Fotografie:

Zabudnutý čert
Divadelné predstavenie hercov zo Spišskej Novej Vsi deti pobavilo. Prežili príbeh lásky s čertíkom. Deti zo škôlky od strachu aj zutekali....

Fotografie:

Deň detí
Deň detí plný zábavy, hier a radosti prežili žiaci našej školy . Vyskúšali si netradičné súťaže - preťahovanie lanom, hod na cieľ, lov rýb, hľadanie pokladu v piesku a pod.
Zároveň ďakujeme p.P.Sopúchovi za spestrenie programu zábavnou technikou.

Fotografie:

Deň matiek
V pestrom programe deti predviedli svoju šikovnosť a talent. Zahrali, zaspievali, zatancovali.Veríme, že vystúpením potešili svojich blízkych.

Fotografie:

Protipožiarna ochrana
Našu školu navštívili členovia Hasičského a záchranného zboru Galanta. Žiaci 1.st. si zopakovali dôležité informácie o protipožiarnej ochrane, súťažili, kto si najrýchlejšie oblečie hasičské oblečenie a sledovali prezentáciu o likvidácii požiaru.

Fotografie:

Falconari
Sokoliari z Pov. Bystrice porozprávali žiakom o spôsobe života, výcviku i ochrane dravých vtákov vo voľnej prírode. Žiaci zblízka videli plamienku driemavú, výra i orla sklaného, či sokola.

Fotografie:

Dopravná výchova
Zamestnanci detského dopravného ihriska v Šali preverili teoretické a praktické vedomosti žiakov 1. - 4. ročníka v oblasti dopravnej výchovy.
Počasie nám prialo, semafory fungovali a tak sme jazdili, jazdili ...

Fotografie:

Zber papiera
Súťaž v zbere papiera skončila rekordným výsledkom! Žiaci a zamestnanci školy vyzbierali spolu 14 ton starého papiera, čím prispeli k ochrane životného prostredia.
Najlepší jednotlivci a kolektívy boli odmenení krásnymi knihami.

Vyhodnotenie zberu šk.r.2010/2011
Fotografie:

Múzeum včelárstva
Členovia včelárskeho krúžku pod vedením p. Škoríka navštívili múzeum v Kráľovej pri Senci. Všetkých zaujala pútavá a podrobná história včelárstva a exponáty. Deti si vyskúšali aj prístup k úľom v maskách.

Fotografie:

Muzikál BOY BAND
Muzikál zo života chlapčenskej skupiny plný dramatických momentov, emócií a humoru si vychutnali žiaci 5. - 9.ročníka. v bratislavskej Novej scéne.

Fotografie:

Plazy
Mnoho zaujímavých informácií o exotických zvieratách ako leguán, gekon, agama bradatá, štrkáčovec, korálovka, krokodíl - kajman, pyton, chameleón, mnohonôžka či korytnačka suchozemská a vodná sa dozvedeli žiaci priamo od chovateľa z Nitry.

Fotografie:

Májová turistika
Tradičný prvomájový pochod spojený s odomykaním studničiek , opekačkou a pre tých smelších aj zdolaním plynového mostu v lone prebúdzajúcej sa prírody absolvovali žiaci, rodičia i nadšenci v predstihu, už 30.marca. Kto prišiel neoľutoval!

Fotografie:

Žonglér KNICK-KNACK
Prácu a pohyb s rôznymi rekvizitami si spolu so žonglérom vyskúšali žiaci 1.- 5.ročníka. Zaujímavé predstavenie sa skončilo veselou detskou diskotékou.

Fotografie:

Krúžok mladých svišťov
Vinohradské svište absolvovali ďalšiu výpravu do Porondy. Tentoraz išlo o mimoriadny cyklotursitický výlet k Plynovému mostu.

Fotografie:
Príloha

Deň narcisov
Aj tento rok sa zapojili žiačky do kampane Ligy proti rakovine. Pod vedením Mgr. Mäsiarovej a Mgr. Kloknerovej vyzbierali od občanov našej obce cez 400€.
Všetkým, ktorí do zbierky prispeli ďakujeme!

Fotografie:

Kynologicko-sokoliarska ukážka
Priamo v areáli školy predviedli sokoliari zo Štiavnických Baní svoje umenie. Dravé vtáky lietali žiakom na povel priamo nad hlavami. Boli nadšení! Letové ukážky dravcov a bezprostredný kontakt s nimi nám priniesli nevšedný zážitok.

Fotografie:

Plavecký výcvik
Žiaci 3. - 5. ročníka absolvujú v dňoch od 29.3. do 1.4.2011 základný plavecký výcvik. V bazéne plavárne Duslo Šaľa získavajú základy plaveckej gramotnosti. Sú medzi nimi aj plavci, ktorí si pod vedením plavčíkov vylepšujú svoj plavecký štýl.

Fotografie:

Beseda so spisovateľkou
S mladou a úspešnou spisovateľkou Kristínou Mišovičovou, pochádzajúcou z našej obce, besedovali žiaci 7. - 9. ročníka. Dozvedeli sa ako vzniká námet na knihu a čo všetko obnáša práca spisovateľa.

Fotografie:

Oprava strechy a okien
28. marca bola definitívne ukončená oprava strechy a okien. Po 54. rokoch bola vymenená komplet celá strešná krytina a čiastočne vymenené okná (hlavná budova - všetky triedy a chodba).
Touto cestou ďakujeme firme Krajča - Behúl spol. s.r.o. za bezproblémové prevedenie stavebných prác, ktoré v časovej tiesni v minimálnej miere narušili vyučovací proces a po skončení uviedli areál školy do pôvodného stavu.

Fotografie:

Testovanie 9 - 2011
Dnes boli sprístupnené výsledky testovania žiakov 9. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli:

Slovenský jazyk a literatúra
Koštrnová Barbora - 95%
Grznárik Viktoir - 85%
Jánsky Michal - 85%
Javorová Zuzana - 85%
Vjatrák Marcel - 80%
celoslovenský priemer - 58,2 %
úspešnosť školy - 68,8 %

Matematika
Javorová Zuzana - 75%
Kukla Oliver - 65%
Koštrnová Barbora - 60%
celoslovenský priemer - 52,9 %
úspešnosť školy - 45,9 %


Deň učiteľov
Ešte pred prvým zvonením sme mali 28.marca milú návštevu. S náručou ruží a a poďakovaním za prácu všetkým pedagógom prišla medzi nás starostka obce Ing. Eva Hanusová.
Táto udalosť je pre nás povzbudením, ďakujeme!
Mgr.I.Labajová, riad.školy

Fotografie:

Prevencia alkoholizmu
Žiaci 7. - 9. ročníka absolvovali prednášku na tému alkoholizmu. Pracovníčky RÚVZ Galanta veľmi podrobne informovali o negatívach požívania alkoholických nápojov.

Fotografie:

Maskot školy
Pri oprave strechy školy prišila o svoj domov vzácna Myšiarka ušatá. Smutno posedáva na konári. Samozrejme, neunikol zvedavým pohľadom našich žiakov. Na ich prosby pripravuje p. školník nášmu maskotovi nový drevený domček.

Fotografie:

Čaro slova
V školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy súťažili žiaci 2. až 6.ročníka. Z nich sa víťazmi stali a postúpili tak do okresného kola Nicol Plavocká ( III.tr.) a Kristína Rumanová ( V.tr.)

Fotografie:

Svište na Slavíne a na Kamzíku
Dňa 12.03.2011 sa vinohradské svište vybrali v krásnom slnečnom počasí na ďalšiu plánovanú turistickú výpravu za krásami nášho hlavného mesta a okolia..

Celý text k článku
Fotografie:

Poďakovanie
Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom ďakuje rodičom a žiačkam školy, ktorí spolu s pedagogickým zborom upratovali priestory školy po výmene okien a oprave sociálnych zariadení počas víkendu (26.-27.2.2011), menovite:
p. Andrea Ščevíková
p. Monika Plavocká
p. Ľubica Koštrnová
Zuzana Javorová, IX.roč.
Barbora Koštrnová, IX.roč.Oprava sociálnych zariadení
V čase jarných prázdnin nebolo na škole pusto. Práve naopak. Veľmi intenzívne prebiehali dve vážne akcie. Jednou z nich bola oprava sociálnych zariadení. Dievčatá dostali vynovené sociálne zariadenia. O druhej budeme informovať po dokončení všetkých prác.

Fotografie:

Beseda o včelách
Prečo včielka zomrie, keď nás pichne, ako včielka vie, do ktorého úľa patrí, či ako sa včielky dorozumievajú? Na tieto a mnohé ďalšie zvedavé otázky veselo i vážne odpovedali zanietení včelári p. Marcinkech a p.Škorík. Súčasťou besedy bola aj ochutnávka sladkého medíka. Chutiilo všetkým.

Fotografie:

Zápis do 1.ročníka
4.február bol veľkým dňom budúcich prvákov. Strach a obavy zo skúšania im pomohli prekonať lesné víly a na pamiatku si vybrali z darčekov, ktoré im pripravili žiaci ZŠ . Po zápise odchádzali spokojne domov, nuž : "Tešíme sa Vás budúci prváci!"

Fotografie:

Otvorený list
Napriek veľkej snahe tak Rodičovskej rady pri ZŠ ako i vedenia školy, nepokročili sme v sľúbovanom projekte vytvorenia novej PC učebne. Tento projekt mal byť financovaný z prostriedkov získaných z 2%. A keďže sme už vyčerpali všetky dostupné možnosti, pristupujeme k tomuto nepopulárnemu kroku - nuž posúďte sami...

Príloha

Milí rodičia!
Riaditeľstvo ZŠ Vinohrady nad Váhom Vás a Vaše deti srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2011 od 12:00 do 16:45 hod.

Príloha

Stomatohygiena
O tom,ako sa treba správne starať o svoj chrup, sa žiaci dozvedeli na prednáške, ktorú na našej škole uskutočnili pracovníčky RÚVZ Galanta.

Fotografie:

Lyžiarsky výcvik Krahule
Žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali v krásnom prostredí Kremnických vrchov lyžiarsky výcvik. Všetci si dobre zalyžovali, problémom bola iba častá hmla.

Fotografie:

Základná škola vo Vinohradoch nad Váhom
Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 99 v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha

Vianočný turnaj
Každoročne sa na našej škole konajú vianočné turnaje. Aj tento rok si žiaci i žiačky zašportovali. Súťažili v šplhu na tyči - jednotlivci, z kolektívnych športov to bol turnaj v minifutbale, florbale, volejbale a prehadzovanej.
Najlepší jednotlivci i kolektívy dostali diplomy a vecné ceny.

Fotografie:

Vianočné trhy
Vianočne vyzdobenú Trnavu, Trojičné námestie s dreveným betlehemom, stánky so všakovakým tovarom a veselú cestu autobusom si užili žiaci 2.st.
A všetkým sa páčilo.

Fotografie:

Zdobenie medovníčkov
Kúzlo Vianoc zavialo aj medzi deti v školskom klube. Deti s radosťou zdobili zvončeky, srdiečka a olizovali sladkú polevu.
Naša vďaka za vydarenú akciu patrí p. Andree Královičovej i p. Oľge Thurócyovej, ktoré medovníky upiekli.

Fotografie:

Vianočná burza
V rámci výchovy k finančnej gramotnosti žiakov sa aj tento uskutočnila na pôde školy Vianočná burza s bohatou ponukou drobností, ktoré si mohli žiaci i zamestnanci zakúpiť.
Výťažok z predaja, ako i finančné príspevky od obyvateľov obce, poputovali opusteným a týraným zvieratám pre občianske združenie Sloboda zvierat.Tento rok sme vyzbierali 63,00 eur.

Fotografie:

Muzikál Adam Šangala
Žiaci VI.- IX. roč. si DAB v Nitre pozreli známy muzikál Adam Šangala. Využili príležitosť a zároveň si prezerli i vianočnú výzdobu mesta Nitra.

Fotografie:

Mikuláš
6.decembra si žiaci našej školy vybrali mikulášsku nádielku vo forme kultúrneho zážitku: Lastovičie rozprávky v podaní hercov Radošinského naivného divadla si vychutnali žiaci 1.st. Filmové predstavenie v kine Nova Sereď zasa žiaci 2.st.
Vraj: "Hlavne, že sa neučilo..."


Planetárium Hlohovec
Žiaci 1.st. našej školy sa v Planetáriu spolu s Malým princom prešli hviezdnou oblohou, súhvezdím Pastiera, hľadali Polárku, Malý i Veľký voz, zverokruhy.
Po návrate do školy pútavé rozprávanie preniesli na papier.


Polícia SR
O tom, že práca so psom je zaujímavá ale náročná, sme sa mohli presvedčiť, keď našu školu navštívili policajní kynológovia z PZ Galanta. Predviedli nám, čo všetko cvičený pes dokáže.

Fotografie:

Mihálikova Sereď
Dňa 15.11.2010 sa v Seredi konal 7.ročník súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy "Mihálikova Sereď ". Našu školu reprezentovala Nicol Plávocká, žiačka 3.roč. A dodávame, že úspešne! V kategórii žiakov l.stupňa ZŠ obsadila 3. miesto. Blahoželáme!

Fotografie:

Výstup na Gýmeš
Členovia turistického krúžku si tentoraz vybrali za cieľ svojho výstupu zrúcaninu hradu Gýmeš (Jelenec). Počasie nám prialo a tak sme si vychutnali peknú vychádku a zaujali aj informácie o hrade a jej panovníkoch.

Fotografie:

Exkurzia v Bratislave
Žiaci VI., VIII. a IX. roč. si so záujmom v SNM prezreli výstavy: Klenoty zeme - výstava minerálov, Tahiti - predmety, ktoré si priniesol M.R.Štefánik z tohto ostrova, Hračky našej Katky - krásne historické kúsky, Matematika pre potešenie - kde si trochu lámali hlavičky, Zázrak prírody - živočíšne druhy z celého sveta a užili si interaktívny program Stredovek.
Odtiaľ sa presunuli pred budovu nového SND na nábrežie Dunaja. Pekné jesenné počasie ešte umocnilo ich zážitky.

Fotografie:

Ochrana životného prostredia
V rámci projektu ochrany životného prostredia sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z plastových fliaš. Ako nám oznámila p. A. Kralovičová, zastupujúca agentúru, takto získané financie boli použité na pomoc handikepovaným deťom a našich žiakov čakala príjemná odmena ...

Fotografie:

Spievaj,že si spievaj !
Krásu ľudových krojov, tradícií a piesní priblížili žiakom našej školy bývalí členovia folklórneho súboru SĽUK manželia Hlubockí. Zaujali najmä netradičné hudobné nástroje - píla, fujara či gajdy.

Fotografie:

Z činnosti ŠKD
V školskom klube detí pri ZŠ Vinohrady nad Váhom v funguje v súčasnosti 1 oddelenie, ktoré navštevuje 20 detí z ročníkov 1-4. Pod vedením vychovávateľky p. Ľ.Moravčíkovej oddychujú, súťažia a zmysluplne trávia voľný čas.

Fotografie:

Svetový deň výživy
Po zaujímavej prezentácii o zdravom životnom štýle a stravovaní súťažili v rozoznávaní rôznych druhov ovocia a zeleniny podľa čuchu, hmatu a chuti.
Pekné obrázky, ktoré žiaci ( počas dňa) nakreslili, zdobia chodbu na 1. poschodí a pripomínajú , že zdravo sa treba stravovať nielen jedeň deň v roku, ale počas celého roka.

Fotografie:

Krúžok aranžovania
Plody zo záhrady poslúžili žiačkam pod vedením E.Rumanovej a spoločne vytvorili zaujímavé ozdoby, ktorými spestrili priestory školy.

Fotografie:

Detektívka
Tento výchovný koncert bol venovaný populárnej hudbe. Žiaci si zaspomínali na piesne P.Hamela a skupiny Prúdy, Tublatanky, Elánu , Modusu . Zo súčasných to boli piesne J.Kirschner, K.Knechtovej, Z.Smatanovej, I.M.T.SMILE a iných.

Fotografie:

Cesta za mliekom
Čo všetko treba zabezpečiť, kým sa k nám dostanú hotové mlieko, syry, jogurty, tvaroh, miláčiky a iné mliečne dobroty si žiaci našej školy (5.-7.roč.) uvedomili na farme v Hoste.
Kravičky sa nestačili čudovať!A deti tiež!

Fotografie:

Deň seniorov
Aj žiaci našej školy si uctili našich seniorov krátkym kultúrnym programom, ktorým im spestrili jeseň ich života. Odmenou im bol potlesk a slzy vďaky v očiach starkých.

Fotografie:

Deviataci
Žiaci 9.ročníka sa svedomito a zodpovedne pripravujú na Testovanie 9 - 2011, aby v hanbe neostali. Škoda len, že niektorí z nich začali napomenutím triedneho učiteľa...

Fotografie:

Výstava ovocia a zeleniny
Každoročne poriadaná výstava dopestovaného ovocia a zeleniny poslúžila zároveň ako opakovanie učiva prírodovedy / prírodopisu. Škoda len, že tak rýchlo podlieha skaze!

Fotografie:

Cirkus Jacko
Po roku k nám opäť zavítal cirkus Jacko s obnoveným programom. A bolo sa načo dívať! Hadia žena, hltač ohňa, žongléri, a to všetko prepojené artistickými kúskami chvíľami vyrážali dych.

Fotografie:

Poďakovanie
Riaditeľstvo ZŠ ďakuje za pomoc pri rekultivácii šk. pozemku p. Jozefovi Kloknerovi, ktorý pozemok s pomocou kobylky počúvajúcej na meno Luca zoral.
V budúcom šk.roku chceme na tomto pozemku začať s výsadbou ozdobných rastlín a krovín.

Fotografie:

Otvorenie šk.roku 2010/2011
2.septembra sa opäť otvorili brány škôl a s nimi aj tá naša. Školský rok za prítomnosti starostu obce P.Adámeka a predsedu Rodičovskej rady Ing. D.Máčovského otvorila Mgr.I.Labajová, riad.školy.
Žiakom, rodičom i pedagógom popriala veľa zdravia a chuti do práce.

Fotografie:

Vážení rodičia, milí žiaci!

Iste ste si všimli, že v priestoroch školy sa objavila nová výzdoba, ktorej súčasťou je aj logo školy. Určite ste zvedaví, kto je autorom tohto vydareného výtvarného návrhu.

Je ňou rodáčka a bývala žiačka našej školy Marta V j a t r á k o v á, ktorá úspešne ukončila strednú školu a v súčasnosti pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru (Bratislava)
- odbor propagačná grafika ( 1996 – 2010 )

Vysoká škola výtvarných umení (Bratislava)
- úžitkové umenie - sklo

Sme hrdí na našu úspešnú žiačku a logom našej školy šírme dobré meno našej školy a obce!