Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Fotografie

Vincov les

Záver šk. roka

Tropicarium

Zber obalov Tetrapack

Školská olympiáda

My sme malí muzikanti

Rozlúčka žiakov 9. ročníka

Divadelné predstavenie

Jaslovské Bohunice

Považské hry 2012

Považské hry 2012

Považské hry 2012

Driny - Červený kameň

Zber papiera

Deň detí

Deň detí

Modrý gombík

Atletika

Dopravná výchova

atletika

slovenskoooooo

Den_matiek10

Prvá pomoc

Otváranie studničiek

Artista - žonglér

Plavecký výcvik

Vyčistime si slovensko

Deň zeme

Beseda

Marec - mesiac knihy

Deň narcisov

Turistika

Tvorivé dielne

Múzeum v Seredi

Čaro slova

Zápis detí do 1. ročníka

Bábkové divadlo

Aladinova zázračná lampa

Prednáška

Deň otvorených dverí

Volejbal

Výchovný koncert

Vandalizmus

UNICEF

Naj čitateľ roka

Volejbal

Sudoku

Príprava vianočného pečiva

Divadelné predstavenie

Mikuláš

Mihálikova Sereď 2011

Jesenné prázdniny

Záložka do knihy

Jack a fazuľka

Čertova pec

Centrum ATLANTIS

Zdravá výživa

Deň seniorov

Výstava ovocia a zeleniny

Účelové cvičenie

Kúzelník - akrobat

Misionári

Slávnostné otvorenie šk. roka

3 dni pre hrdinov

Záver školského roka

Rozlúčka žiakov 9.roč.

Školský výlet deviatakov

Školská olympiáda

Považské hry 2011

Rekultivácia šk. pozemku

Tatry 2011

Stanovačka svišťov

Zabudnutý čert

Deň detí

Midimaxvolley

Deň matiek

Protipožiarna ochrana

Sokoliari z Pov. Bystrice

Dopravná výchova

Zber papiera

Vybíjaná

Múzeum včelárstva

Muzikál BOY BAND

Plazy

Májová turistika

Žonglér KNICK-KNACK

Veľkonočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

Krúžok mladých svišťov

Deň narcisov

Jednota Cup

Kynologicko-sokoliarska ukážka

Beseda so spisovateľkou

Plavecký výcvik

Oprava strechy a okien

Deň učiteľov

Prevencia alkoholizmu

Maskot školy

Čaro slova

Svište na Slavíne a na Kamzíku

Oprava sociálnych zariadení

Beseda o včelách

Zápis do 1.ročníka

Stomatohygiena

Lyžiarsky výcvik Krahule

Vianočný turnaj

Vianočné trhy

Zdobenie medovníčkov

Vianočná burza

Muzikál Adam Šangala

MIDIMAX - volejbal dievčat

Polícia SR

Mihálikova Sereď

Výstup na Gýmeš

Výstava v Bratislave

Ochrana životného prostredia

Spievaj,že si spievaj !

Z činnosti ŠKD

Svetový deň výživy

Krúžok aranžovania

Detektívka

Cesta za mliekom

Deň seniorov

Považské hry 2010

Deviataci

Výstava ovocia a zeleniny

Cirkus Jacko

Rekultivácia školského pozemku

50.ročník atletickej olympiády okresu Galanta

Otvorenie šk.roku 2010/2011