Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Predmetové olympiády
Súťaže
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Štvrtok, 8.6.2023
Meniny má: Medard

Aktivity žiakov

Predmetové olympiády

rok 2011/2012

Pytagoriáda - kategória P6

7. miesto Miriam Koborová, V.roč.



Európa v škole

Výtvarná časť súťaže

2. miesto Mário Šona, VI.roč.



Geofrafická olympiáda

10. miesto Vanessa Lopašovská, V.roč.

14. miesto Olívia Mäsiarová, VI.roč.

11. miesto Maroš Kučerík, VII.roč.



Olympiáda v anglickom jazyku

10. miesto Olívia Mäsiarová, VI.roč.



rok 2010/2011

Pytagoriáda

13. miesto Valentína Čechová, III.roč.
12. miesto Pavol Ľudma, VI.roč.




Geografická olympiáda

Olívia Mäsiarová (5.ročník) - 9.miesto
Adam Šulák (6.ročník) - 9.miesto = úspešný riešiteľ
Barbora Koštrnová (9.ročník) - 4.miesto = úspešný riešiteľ



Mihálikova Sereď

3.miesto - Nicol Plavocká



Olympiáda v anglickom jazyku

10.miesto - Zuzana Slobodová



rok 2009/2010

Matematická olympiáda

2.miesto - Marek Mansell



Pytagoriáda

10.miesto – Marek Mansell



Olympiáda anglického jazyka

5.miesto – Norbert Pavlovič 9.miesto – Martin Vidovič




Chemická olympiáda

8.miesto – stanislav Holička
10.miesto – Martin Vidovič




Čaro slova

3.miesto – Nicol Plavocká



rok 2008/2009

Chemická olympiáda

Veronika Mikulincová - 4.miesto



Čaro slova ( prednes poézie a prózy )

Kristína Kondelová - 2.miesto



Galantský slávik

Kristína Blaškovičová - 2. miesto



Európa v škole ( výtvarná súťaž )

Veronika Grznáriková - 3.miesto



Matematická olympiáda

Žiaci našej školy dosiahli v okresných súťažiach olympiád výborné výsledky a umiestnili sa na predných miestach nasledovne :
8.miesto. - Mansell Marek, žiak V.ročníka

Fotografie:




Geografická olympiáda

Žiaci našej školy dosiahli v okresných súťažiach olympiád výborné výsledky a umiestnili sa na predných miestach nasledovne :
2.miesto. - Peter Jankovič, žiak VII.ročníka
7.miesto. - Veronika Mikulincová, žiačka IX.ročníka

Fotografie:




rok 2007/2008

Chemická olympiáda

Žiaci 9. ročníka: M. Petruška, M. Mozola, S. Križanová sa zúčastnili školskej súťaže v chemickej olympiáde.
Do okresnej súťaže nepostupujú, nakoľko neboli úspešní v školskom kole súťaže.




Geografická olympiáda 12. 2. 2008

Štyria žiaci 2. stupňa sa zúčastnili okresného kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.
Z nich bol jeden žiak - Peter Jankovič (7. trieda) úspešný.




Pytagoriáda 27.11.2007

Školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo 9 žiakov prvého stupňa a 21 žiakov druhého stupňa.

Úspešným riešiteľom prvého stupňa sa stal Marek Mansell, žiak 4. ročníka. Marek nás bude reprezentovať v okresnej súťaži a my mu držíme palce. Na druhom stupni sú úspešnými riešiteľmi títo žiaci:

Klokner Michal
žiak 5. ročníka
Kukla Oliver
žiak 6. ročníka
Vidovič Martin
žiak 7. ročníka
Kaštíl Martin
žiak 7. ročníka
Holička Stanislav
žiak 7. ročníka
Mikulincová Veronika
žiačka 8. ročníka
Žiaci nás reprezentovali v okresnom kole súťaže.

Úspešní riešitelia:
žiak 4. triedy – M. Mansell,
žiak 7. triedy – M. Vidovič.




Matematická olympiáda

Na prvom stupni sa olympiády zúčastnili 3 žiaci ale úspešnými bol len Marek Mansell, žiak 4. triedy, ktorý postúpil do školského kola súťaže.

Okresného kola matematickej olympiády sa zúčastnili:
žiak 4. triedy - M. Mansell – úspešný riešiteľ i v školskom kole,
žiak 6. triedy – O. Kukla - neúspešný riešiteľ okresného kola,
žiak 8. triedy – V. Mikulincová - neúspešný riešiteľ okresného kola,
žiak 8. triedy – V. Grznáriková - neúspešný riešiteľ okresného kola,




rok 2006/2007

Fyzikálna olympiáda - 48. ročník

48. ročníka Fyzikálnej olympiády sa zúčastnili dve žiačky 9. ročníka. Riešili úlohy kat. E.
IX. trieda
Emília Svrčková
IX. trieda
Ľubica Bartošová
V prvom kole boli úspešné, preto postúpili do 2. kola, ktoré sa konalo 21.03.2007 v Galante.

Emília Svrčková v 2. kole získala 2. miesto.
Toto umiestnenie jej umožnilo postup do 3. kola FO, ktoré bude 17.04.2007 v Trnave.



Matematická olympiáda

V prvom kole matematickej olympiády boli úspešní žiaci:
IV. trieda
Mužlayová Patrícia
V. trieda
Kondelová Kristína
V. trieda
Koštrnová Barbora
Veríme, že dievčatá budú školu rovnako úspešne reprezentovať v 2. kole olympiády.


Pytagoriáda

V okresnom kole pytagoriády nás budú zastupovať žiaci:

VII. trieda
Hilková Martina
VII. trieda
Mikulincová Veronika
VIII. trieda
Mozola Lukáš
VIII. trieda
Kaštílová Lucia