Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Predmetové olympiády
Súťaže
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Aktivity žiakov

Súťaže

rok 2010/2011

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa ZŠ J. Fándlyho Sereď

4. miesto – starší žiaci / M. Jánsky s piatimi presnými strelami/Midimaxvolley

Súťaže sa zúčastnili dve družstvá z našej školy, pričom družstvo Vinohrady n/V. „A“ vyhralo oblastnú súťaž a postúpilo do regionálneho kola a obsadilo 4. miestoObvodné kolo vo vybíjanej

mladší žiaci 3.- 4. roč. zmiešané družstvo – 3. miestoFutbal Jednota Cup

Obvodné kolo malý futbal - 4. miesto mladší žiaciBeh pre zdravie

2. miesto v kategórii staršie žiačky – K. Blaškovičová žiačka 8. roč.Považské hry

– trojstretnutie škôl ZŠ J.A.Komenského Sereď, ZŠsMŠ v Šoporni, ZŠ Vinohrady nad Váhom . Organizátorom atletickej súťaže bola ZŠ s MŠ Šoporňa. Naši športovci vybojovali 3. miesto v celkovom poradí.

Za našu školu bodovali:
M.Jánsky – 2. miesto v behu na 60m
T. Mizera – 2. miesto v behu na 1000m
M. Kukučková – 3. miestov behu na 800m
K. Blaškovičová – 3. miesto v behu na 60m
P. Fandel – 3. miesto v skoku do diaľky
M. Kukučková – 2. miesto v skoku do diaľky
Štafeta chlapcov 4x60m – 2. miesto v zložení Fandel, Mizera, Klokner, Jánsky
Štafeta dievčat 4x 60m – 2. miesto v zložení Kukučková, Sabová, Slobodová, Blaškovičová
Vybíjaná dievčat- 3. miesto
Malý futbal chlapci – 3. miesto
Veľkonočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

ZŠ Vinohrady nad Váhom – 4. miestoŠkolská olympiáda

Aj v šk. roku 2010/2011 škola organizovala školskú olympiádu . Titul Majster školy získala K. Blaškovičová ,8. roč. a D. Jankulic , 6. roč. Aj v tomto roku sa toto podujatie konalo pod záštitou starostky obce.Rekordy školy

Florbal

9. miesto - mladší žiaciVolejbal

2.miesto - staršie dievčatárok 2009/2010

Vybíjaná

2.miesto v obvodnom kole (3.- 4. roč.)Volejbal – okresné kolo

3.miesto (8. – 9. roč. dievčatá)
4.miesto (8. – 9. roč. chlapci)
Beh oslobodenia mesta Sereď

8.miesto – Monika Kukučková
12.miesto – Matej Kráľovič, David Remenár
16.miesto – Martin Kaštíl
22.miesto – Stanislav Holička
Majster školy 2010

Kristína Blaškovičová Michal Zvolenský
Považské hry

Atletika, družstvá:
2.miesto ZŠ Vinohrady nad Váhom

1.miesto - štafeta dievčat na 4 x 60 m
L.Sabová, K.Kondelová, M.Bábyová, K.Blaškovičová

1.miesto - štafeta chlapcov na 4 x 60 m
S.Holička, M.Pavlovič, M.Miklošík, P.Čelár

Vybíjaná dievčatá : 2.miesto ZŠ Vinohrady nad Váhom
Malý futbal chlapci : 1.miesto ZŠ Vinohrady nad Váhom

Jednotlivci:
1.miesto – K.Blaškovičová v behu na 60 m
2.miesto – M.Bábyová vo vrhu guľou
2.miesto – K.Kondelová v skoku do diaľky
2.miesto – P.Čelár v skoku do diaľky
2.miesto – D.Remenár v hode granátom
rok 2008/2009

Na bicykli bezpečne ( dopravná súťaž )

Martin Mansell + Roman Kukučka - 3.miestoAtletická olympiáda

Kristína Kondelová - 1.miesto v skoku do diaľky
Monika Kukučková - 3.miesto v skoku do diaľky
Michal Jánsky - 5.miesto v behu na 50 m
Považské hry 2009 (atletika, volejbal a futbal )

1.miesto - ZŠ Vinohrady nad Váhom
2.miesto - ZŠ s MŠ Šoporňa
3.miesto - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Najlepšia atlétka : Veronika Mikulincová
rok 2007/2008

Považské hry Šoporňa

Dňa 20. júna 2008 sa konali POVAŽSKÉ HRY v Šoporni. Naši žiaci nás opäť úspešne reprezentovali:

Individuálne súťaže:
2. miesto – vrh guľou – S. Križanová, žiačka 9. ročníka
2. miesto – 60 m – M. Valábek, žiak 8. ročníka
2. miesto – 800 m – V. Mikulincová, žiačka 9. ročníka
3. miesto – 60 m – M Bábyová, žiačka 7. ročníka
3. miesto – 300 m – M. Hilková, žiačka 7. ročníka
3. miesto – 1 000 m – P. Lysický, žiak 9. ročníka
3. miesto – vrh guľou – P. Lysický, žiak 9. ročníka
3. miesto – hod granátom – P. Lysický, žiak 9. ročníka
3. miesto – skok do diaľky - V. Mikulincová, žiačka 8. ročníka

Skupinové súťaže:
3. miesto – malý futbal
3. miesto – vybíjaná
3. miesto – štafeta 4 x 60 m, chlapci
3. miesto – štafeta 4 x 60 m, dievčatá

V celkovom hodnotení týchto športových hier sme obsadili pekné 3. miesto.
Majstrovstvá okresu v atletike družstiev

Majstrovstvá družstiev sa konali v Galante, a takéto je umiestnenie našich reprezentujúcich žiakov:

3. miesto – skok do diaľky - L. Fidlerová, žiačka 9. ročníka
3. miesto – vrh guľou - S. Križanová, žiačka 9. ročníka
3. miesto – skok do diaľky - L. Kečkéš, žiak 9. ročníka
Šoporňa 23.4. a 24. 4. 2008

V Šoporni sa našim žiakom darilo a získali pekné umiestnenia v malom futbale.

2. miesto – starší žiaci – 7. – 9. ročníka
3. miesto – mladší žiaci – 5. a 6. ročníka

V obvodnom kole vo vybíjanej získali naše žiačky 5. a 6. ročníka pekné 4. miesto
Čaro slova

V umeleckom prednese školskej súťaže „Čaro slova“ sa stretlo 16 recitátorov I. – III. kategórie. Ako hosť sa súťaže zúčastnila žiačka I. triedy I. Vjatráková, ktorá súťažiacim zarecitovala báseň.

Žiaci II. – VIII. ročníka sa umiestnili nasledovne:

I. kategória: prednes PRÓZY
1. miesto – V. Václavová – žiačka IV. triedy
2. miesto – M. Mansell – žiak III. triedy
3. miesto – K. Rumanová – žiačka II. triedy

II. kategória: prednes POÉZIE
1. miesto – Z. Javorová – žiačka VI. triedy
2. miesto – V. Janušková – žiačka VII. triedy
3. miesto – S. Holička a M. Kaštíl – žiaci VII. triedy

III. kategória: prednes PRÓZY
1. miesto – K. Kondelová – žiačka VI. triedy
2. miesto – V. Grznárik – žiak VI. triedy
3. miesto – B. Koštrnová – žiačka VI. triedy

Za účasť v súťaži získali ostatní zúčastnení ocenenie. Do okresnej súťaže postúpili víťazi jednotlivých kategórií.

Dievčatá školu úspešne reprezentovali a získali pekné ocenenia:

Kristína Kondelová – žiačka 6. ročníka – II. miesto v kategórii próza
Veronika Václavová – žiačka 4. ročníka – III. miesto v kategórii próza
Rozprávkové vretienko

V tomto šk. roku sme si vypočuli 8 žiačok prvého stupňa, ktoré predniesli svoje ukážky. Svojím prednesom porotu najviac zaujali žiačky:

Miriam Koborová – žiačka I. ročníka – „Zajko bojko“
Kristína Virágová – žiačka II. ročníka – „Koza rohatá a jež“

Dňa 27. marca 2008 nás budú tieto dve dievčatá reprezentovať v okresnom kole súťaže.
Prečo mám rád slovenčinu

Tento rok sa do súťaže zapojilli žiaci 2. – 9. ročníka. Veríme, že z 11-tich odoslaných prác získame čo najviac ocenení.

I. kategória - 6 prác
II. kategória - 5 prác

Výsledky súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ nás veľmi potešili. Opätovne 1. stupeň získal pochvalné uznania.

I. kategória – próza: Jozef Klokner – Dvor dedka Jožka (žiak II. ročníka)
I. kategória – poézia: Martin Mišovič – Skutočný sen (žiak II. ročníka)Šaliansky Maťko

V tomto šk. roku sme si vypočuli 9 žiakov, ktorí predniesli svoje ukážky. Porotu najviac zaujala svojím prednesom povesti Andrea Berecová, žiačka II. ročníka. Andrejka bude našu školu reprezentovať v okresnom kole.Mestská atletická olympiáda

Dňa 3. októbra 2007 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili Mestskej atletickej olympiády v Seredi.

Umiestnenia:
1. miesto - skok do diaľky – Lucia Fidlerová, žiačka 9. ročníka
1. miesto – štafeta 4 x 60 m – Mikulincová, Hilková, Grznáriková, žiačky 8. ročníka, Kondelová žiačka 6. ročníka
2. miesto – beh 300 m – Lucia Fidlerová, žiačka 9. ročníka
2. miesto – skok do diaľky – Veronika Mikulincová, žiačka 8. ročníka
2. miesto – beh 600 m - Veronika Mikulincová, žiačka 8. ročníka
2. miesto - beh 300 m – Martina Hilková, žiačka 8. ročníka
3. miesto - skok do diaľky - Pavol Čelár, žiak 7. ročníka


rok 2006/2007

Atletická olympiáda mladších žiakov v Galante - 12.6.2007

Umiestnenie:

4. miesto - beh 60 m - Pavol Čelár, žiak 6. ročníka
4. miesto - beh 60 m - Veronika Mikulincová, žiak 7. ročníka
4. miesto - skok do diaľky - Pavol Čelár, žiak 6. ročníka
4. miesto - skok do diaľky - Veronika Mikulincová, žiačka 7. ročníka
Atletická olympiáda starších žiakov v Galante - 13.6.2007

Umiestnenie:

3. miesto - beh 800 m - Lucia Fidlerová, žiačka 8. ročníka

Oheň - dobrý sluha, zlý pán

Do tejto výtvarnej súťaže boli zaslané 3 práce žiakov:

Filip Valábek - 5. ročník
Nina Kuklová - 6. ročník
Stanislav Holička - 6. ročník
Čaro slova

Dňa 9.5.2007 sa naši žiaci zúčastnili na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy.
V II. kategórii (5. - 7. ročník) nás úspešne reprezentovala žiačka 5. ročníka - Kristína Kondelová, ktorá v próze získala 3. miesto.
Atletická súťaž

Dňa 9.5.2007 sa v Galante uskutočnila súťaž v atletike.

Získali sme:
1. miesto - beh 800 m - Lucia Fidlerová, žiačka 8. ročníka
3. miesto - beh 300 m - Lucia Fidlerová, žiačka 8. ročníkaŠaliansky Maťko

Školského kola sa zúčastnilo 7. žiakov.
Jakub Talaba, žiak 4. ročníka - víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať v 2. kategórii okresného kola.Prečo mám rád slovenčinu

I tento rok sa žiaci zapojili do súťaže a veríme, že z 13-tich odoslaných prác získame čo najviac ocenení.
I.  kategória - 10 prác
II. kategória - 3 prác

Medzi porotou ocenenými sa ocitli aj tri práce napísané našimi žiakmi v I. kategórii.

PRÓZA:
Marek Mansell 3.r. - Cena - "O jabĺčku"

POÉZIA:
Patrícia Mužlayová 4.r. - Pochvalné uznanie - "Štyri kráľovné"
Adrián Fulír 4.r. - Pochvalné uznanie - "Jar"


Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 8. februára 2007 v Dome kultúry v Seredi, kde si ocenenie a pochvalné uznania prevzali žiaci a ich pedagógovia.


Dňa 18. júna 2007 bolo v Nových Zámkoch slávnostné vyhodnotenie jubilejného 15. ročníka celoslovenskej súťaže. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Na súťaži sa zúčasňujú v jednotlivých vekových kategóriách aj žiaci a študenti slovenských škôl zo zahraničia.

Program sa začal ráno o 9,00 hod kladením vencov k soche Antona Bernoláka. V dvoch častiach slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien vystúpili významní predstavitelia kultúrneho a spoločenského života.

Žiak III. triedy Marek Mansell získal v I. kategórii čestné uznanie. Cenu mu odovzdal spisovateľ Ján Navrátil.