Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Súčasnosť školy – školský rok 2011/2012

Základné údaje

zriaďovateľ školy:
Obec Vinohrady nad Váhom
názov školy:
Základná škola Vinohrady nad Váhom
adresa školy:
č.d. 347, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO:
37840592
tel. číslo:
031 789 92 21
e-mail:
Škola má právnu subjektivitu, je plnoorganizovaná s ročníkmi 1 – 9, s počtom žiakov 117 v nasledovnom členení.
I. stupeň
 
II. stupeň
I.
trieda
10
V.
trieda
9
II.
trieda
9
VI.
trieda
17
III.
trieda
12
VII.
trieda
9
IV.
trieda
11
VIII.
trieda
15
IX.
trieda
14
Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň a školská knižnica. V školskom klube - 1 oddelenie, je zaradených 19 žiakov roč. 1 – 4.
Vyučovací proces v 1-8. ročníku a ŠKD podľa školského vzdelávacieho programu v súlade s cieľmi reformy školského systému a v 9.ročníku podľa variantu č.2 doterajších učebných plánov.
Priemerný počet žiakov na triedu – 11,7 ; počet začlenených žiakov je 8.