Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Škola - Zmluvy
Škola - Faktúry
Škola - Objednávky
ŠJ a ŠKD - Zmluvy
ŠJ a ŠKD - Faktúry
ŠJ a ŠKD - Objednávky
Dnes je: Utorok, 26.9.2023
Meniny má: Edita

ZVEREJŇOVANIE - Škola - Zmluvy

položkový rozpčet 2012 (zverejnené 23.7.2012)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (zverejnené 23.7.2012)

Zmluva o spolupráci - Plantex

Sponzorská zmluva - Plantex

Nájomná zmluva - Marián Sabo

Zmluva o sprostredkovaní

Poistná zmluva - elektronika

Sponzorská zmluva - Daniela Dobišová

Zmluva o spolupráci - Deň narcisov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 - 2011/2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 - 2011/2012

Zmluva o poskytovaní technickej podpory

Dodatok k zmluve o dielo č. 2/2011 na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa § 536 Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. 2 / 2011

PLANTEX s.r.o.

T - Com

ČEZ Slovensko

Darovacia zmluva, Slovryb, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní profesionálneho webhostingu zo dňa 27.12.2010

Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 - 2010/2011

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok k zmluve o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci, PLANTEXT, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 1 / 2011 na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu