Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Súčasnosť školy – školský rok 2011/2012

Rada školy

Mgr. Viera Kloknerová
predseda
Mgr. Bronislava Mäsiarová
učiteľka – člen rady
p.Jarmila Mišovičová
nepedag.zamest. – člen rady
p. Igor Remenár
rodič – člen rady
p. Adriana Zvolenská
rodič – člen rady
p. Milan Blaškovič
rodič – člen rady
p. Marcela Benediková
rodič – člen rady
p. Milan Kukla
za zast. obce - člen rady
p. Ľubica Koštrnová
za zast. obce - člen rady
Ing. Marek Fačkovec
za zast. obce – člen rady
Ing.Emil Čech
za zast. obce – člen rady