Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Súčasnosť školy – školský rok 2011/2012

Rodičovská rada Rodičovského združenia ZŠ Vinohrady nad Váhom

Podľa stanov ju tvoria rodičia – zástupcovia jednotlivých tried.
Jej zloženie pre školský rok 2011 / 2012:

Ing. Daniel Máčovský
predseda
p. Marek Virág
zást. za I. triedu
p. Lenka Václavová
zást. za II. triedu
Ing. Dagmar Máčovská
zást. za III. triedu
Ing. Daniel Máčovský
zást. za IV. triedu
p. Ľubomír Lakatoš
zást. za V. triedu
p. Andrea Ščevíková
zást. za VI. triedu
p. Ružena Šuláková
zást. za VII. triedu
p. Andrea Holičková
zást. za VIII. triedu
p. Igor Remenár
zást. za IX. triedu