Z histórie školy
Súčasnos školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Štvrtok, 8.6.2023
Meniny má: Medard

Metodické orgány školy

metodické združenie
vedúca - Mgr. Ivana Petrušková
predmetová komisia
spoločenskovedných predmetov
vedúca - Mgr.Soňa Urbánková
predmetová komisia
jazykov
vedúca – Mgr. Miroslava Vozáriková
predmetová komisia
prírodovedných predmetov
vedúca - Mgr. Jana Kabátová