Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Súčasnosť školy – školský rok 2011/2012

Záujmové vzdelávanie – krúžky

Z celkového počtu 106 žiakov je do krúžkovej činnosti v rámci záujmového vzdelávania zapojených všetkých 106 žiakov , t.j. 100 %.

Pracujú tieto krúžky:

1. Bedmintonový krúžok
19 žiakov
Mgr. I. Labajová
2. Krúžok výpočtovej techniky
9 žiakov
Mgr. B. Mäsiarová
3. Loptové hry
32 žiakov
Mgr. A. Molnárová
4. Matematický krúžok
13 žiakov
Mgr. J.Kabátová
5. Turistický krúžok
17 žiakov
Mgr. B. Vandrašková
6. Tvorivé písanie
10 žiakov
Mgr. M. Vozáriková
7. Včelársky krúžok
8 žiakov
p. Fr. Škorík
8. Výtvarné spracovanie materiálu
24 žiakov
Mgr. S. Urbánková
9. Zdravotnícky krúžok
13 žiakov
Mgr. M. Kršiaková