Z histórie školy
Súčasnos školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
Zápis žiakov do 1.ročníka
Pedagogická rada
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Utorok, 26.9.2023
Meniny má: Edita

Organizácia školského roka

Vyučovanie

V súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. z 22.mája 2008/ § 150 ods.1- 4/ o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin. Obdobie školského vyučovania / ďalej len vyučovania/ sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

a)
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 ( pondelok ). Vyučovanie podža rozvrhu hodín sa začne 6.septembra 2011 ( utorok ). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí .31 januára 2012 ( utorok ).
b)
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1.februára 2012 ( streda ) a končí sa 29. júna 2012 ( piatok ).